Kolokacja

Kolokacja serwerów

Nie zawsze najlepszym miejscem do utrzymywania własnych danych i usług jest własny dom, czy siedziba firmy.
Ich umieszczenie w centralnym punkcie sieci z gwarantowanym zasilaniem, połączeniem z zasobami internetu, właściwym chłodzeniem i opieką administracyjną zawsze będzie niosła ze sobą zarówno zwiększenie ich stabilności, jak i obniżenie kosztów utrzymania.

Jakie korzyści niesie ze sobą kolokacja własnych serwerów w centrum kolokacyjnym DataHouse.pl ?

 • stały nadzór (monitoring) Państwa urządzeń
 • redundantny dostęp do zasobów sieciowych
 • właściwe warunki temperaturowe
 • gwarantowane zasilanie
 • konsultacje administratorów
 • elastyczne zwiększanie pasma
 • krótsze trasy (niższe "pingi")
 • zabezpieczenie przed kradzieżą i dostępem osób niepowołanych.
DataHouse.pl proponuje kolokację serwerów odpowiadającą potrzebom klienta niezależnie od:
 • typu urządzenia - akceptujemy zarówno urządzenia wolnostojące jak i rackowe
 • wielkości urządzenia - od 1U do 40U i od obudowy typu desktop do BigTower
 • potrzebnej mocy do zasilenia urządzenia (od nominalnej 250W do 30KW i więcej)
 • ilości zasilaczy w urządzeniu
 • napięcia zasilania (400V,230V, 48VDC)

Każda usługa kolokacji charakteryzuje się dużą ilością usług dodanych w pakiecie - takich jak zasilanie podstawowe, czy 10 Mbitowy, nielimitowany transferem ruch do neutralnych krajowych punktów wymiany usług. A opłaty instalacyjne zaczynają się już od 1 PLN (+vat).

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora usługi, lub kontaktu z Działem Handlowym.