Administracja systemowa serwerów


  • pomoc techniczna 24/7/365

  • odbudowa systemu w przypadku krytycznej awarii

  • wsparcie administracyjne w przypadku poważnych awarii sprzętowych i awarii programowych wymagających interwencji lokalnej

  • przygotowanie środowisk serwerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wskazanym w specyfikacji Klienta

  • dostęp do danych z systemu monitorowania

  • stały monitoring zasobów sprzętowych oraz sieciowych

  • nadzór i diagnostyka sprzętu oraz oprogramowania

  • bieżąca aktualizacja oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawek mających wpływ na bezpieczeństwo

  • administracja zasobami sieciowymi

  • archiwizacja danych wg specyfikacji otrzymanej od Klienta