Serwery VPS Zarządzane

ZALETY
pokaż funkcje
ukryj funkcje
 • Oferowane serwery VPS to wirtualne maszyny (VM) oparte na realnych, nie współdzielonych zasobach.
 • Serwer uruchamiany z poziomu BIOS
 • Możliwość zdalnego wyłączania i włączania serwera
 • Wirtualny procesor odpowiada realnemu rdzeniowi procesora na wyłączność
 • Zdalny dostęp do konsoli nawet, gdy serwer jest wyłączony bądź restartowany
 • Wirtualny zasób dyskowy w rzeczywistośc i jest wysoce wydajną macierzą dyskową o bardzo szybkim czasie dostępu i zapewniającą zabezpieczenie danych.
 • Pamięć RAM dostępna dla serwera odpowiada realnej, dedykowanej pamięc i RAM z kontrolą parzystości ECC.
 • Architektura VPS pozwala także na dodanie zasobów w dowolnym momencie trwania usługi, oraz wykonywanie backupów całej maszyny (snapshot)
 • Wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników, który w ramach wykupionej usługi zarządza systemowo serwerem VPS
 • Eliminacja dużej częśc i kosztów związanych z administracją serwerem
ADMINISTRACJA SYSTEMOWA
pokaż funkcje
ukryj funkcje
 • Pomoc techniczna 24/7/365
 • Odbudowa systemu w przypadku krytycznej awarii
 • Wsparcie administracyjne w przypadku poważnych awarii programowych wymagających interwencji lokalnej
 • Przygotowanie środowisk serwerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wskazanym w specyfikacji Klienta
 • Dostęp do danych z systemu monitorowania
 • Stały monitoring zasobów sprzętowych oraz sieciowych
 • Nadzór i diagnostyka sprzętu oraz oprogramowania
 • Bieżąca aktualizacja oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawek mających wpływ na bezpieczeństwo
 • Administracja zasobami sieciowymi
 • Archiwizacja danych wg specyfikacji otrzymanej od Klienta
GWARANTOWANY CZAS REAKCJI
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Typ zgłoszenia Gwarantowany czas reakcji
Problem krytyczny 2 godziny
Problem standardowy 8 godzin
Uwaga 1 dzień roboczy
Problem krytyczny
Awaria lub działanie usługi niezgodne z dokumentacją, któremu Zamawiający nadał podwyżs zony priorytet. Problem uniemożliwiający funkcjonowanie krytycznych obszarów działalności klienta.
Problem standardowy
Działanie usługi niezgodne z dokumentacją, brak działania lub utrudnienia w wykorzystywaniu funkcji Systemu.
Uwaga
Niezgodność usługi z dokumentacją, nie wpływająca w żadnej mierze na działanie systemu i możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności systemu.
Zadanie
Zgłoszenie użytkownika wymagające dodatkowej pracy administracyjnej (np. dodanie nowego konta, utworzenie grupy systemowej, konfiguracja usługi sieciowej itd.)
ZAKRES CZASOWY PRAC
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Usługa Okno świadczenia usług
Przyjmowanie/Zgłaszanie Problemów W dni robocze w godzinach 8:00–22:00
Rozwiązywanie Błędów Krytycznych W dni robocze 24 godziny na dobę
Rozwiązywanie Błędów Zwykłych W dni robocze w godzinach 9:00–17:00
Rozwiązywanie Uwag W dni robocze w godzinach 9:00–17:00
Realizacja zadań W dni robocze w godzinach 08–17:00 oraz w innych godzinach do uzgodnienia w konkretnym przypadku
W dni wolne od pracy (każdorazowo do uzgodnienia)
ZAKRES CZASOWY ŚWIADCZENIA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Usługa Okno świadczenia usług
Bieżące działania administracyjne nie wymagające zatrzymywania Systemu 9:00 – 17:00, w dni robocze
Bieżące działania administracyjne wymagające zatrzymywania Systemu 8:00 – 17:00 oraz w innych godzinach do uzgodnienia w konkretnym przypadku, w dni robocze
Przyjmowanie Zgłoszeń Całodobowo
Obsługa Zgłoszeń Krytycznych Całodobowo – w trybie ciągłym
ZMIANA PARAMETRÓW SERWERA WIRTUALNEGO
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Rodzja usługi  
Dodatkowa adresacja IP (1 użytkowy adres)  
Dodatkowa adresacja IP (5 użytkowych adresów)  
Dodatkowe przestrzeń dyskowa (100 GB)  
Dodatkowa pamięć RAM (1 GB)  
Dodatkowy rdzeń procesora (2 GHz)  
Wirtulany router, switch, firewall, VPN koncentrator  

PRZESTRZEŃ NA KOPIE ZAPASOWE
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Simple BACKUP  
Simple Backup 50
(Upload bez limitu, download 100 GB mies, 50 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
 
Simple Backup 100
(Upload bez limitu, download 200 GB mies, 100 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
 
Simple Backup 200
(Upload bez limitu, download 400 GB mies, 200 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
 
Simple Backup 300
(Upload bez limitu, download 600 GB mies, 300 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
 
Simple Backup 500
(Upload bez limitu, download 1000 GB mies, 500 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
 
Simple Backup 1000
(Upload bez limitu, download 2000 GB mies, 1000 GB pojemności) port 100 Mbits, dostęp FTP/rsync
 
DZIERŻAWA OPROGRAMOWANIA
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Rodzaj oprogramowania  
Systemy operacyjne Microsoft Windows Server Datacenter  
  Microsoft Windows Standard Edition  
  Linux   
  Free BSD  
Bazy danych Microsoft SQL Express  
  Microsoft SQL Web Edition  
  Microsoft SQL Standard Edition  
  MySQL/InnoDB lub PostgreSQL  
Panele zarządzające cPanel   
  Direct Admin  
  Direct Admin Lifetime  
  Plesk 10 (10 domen)  
  Virtualmin  
  Webmin  
 
INNE OPROGRAMOWANIE
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Rodzaj oprogramowania OPŁATY
Microsoft Windows RDS Cal  
Microsoft Exchange Standard  
Microsoft Exchange Standard Plus  
Microsoft Exchange Enterprise  
Microsoft Exchange Enterprise Plus  
CENTRUM DANYCH DATAHOUSE
pokaż funkcje
ukryj funkcje
OFERUJEMY
Doskonała lokalizacja Centrum Danych DataHouse oraz dogodny dojazd Al. Jerozolimskimi lub ul. Łopuszan´ska?
 • Lotnisko Oke?cie: 6 km
 • Dworzec Zachodni (PKP, PKS): 3,1km
 • Dworzec Centralny, LIM Center: 6,8 km
 • Parking dla Kliento´w
 • Windy towarowe o udz´wigu do 3 ton
 • Centrum Danych DataHouse poła?czone jest redundantna? siecia? s´wiatłowodowa? z wszystkimi znacza?cymi punktami wymiany ruchu mie?dzy operatorskiego [PL-IX, W-IX, AC-IX [Thinx], AMS-IX [Amsterdam]
 • moz˙liwos´c´ bezpos´redniego poła?czenia z operatorami doste?pnymi w Centrum Danych DataHouse oraz w budynku LIM (Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa)
 • moz˙liwos´c´ kolokacji pojedynczych urza?dzen´ w obudowie rack oraz w obudowie wolnostoja?cej, a takz˙e szaf teletechnicznych 42U
 • moz˙liwos´c´ wydzielenia dedykowanej powierzchni (boksy, dedykowane pomieszczenie)
 • zasilanie : 48 V, 230 V, 400 V
 • zaawansowany system klimatyzacji
 • moz˙liwos´c´ dostosowania do potrzeb Klienta monitoringu usług znajduja?cych sie? na urza?dzeniach Klienta
 • kontrole? doste?pu do pomieszczen´ kolokacyjnych oraz monitoring wideo i fizyczna? ochrone? budynku
ZASILANIE
Trzy poziomy systemu gwarantowanego zasilania:
 • I poziom – zasilanie z dwóch niezależnych podstacji o mocy 2 x 800 kVA
 • II poziom – trzy niezależne systemy zasilania awaryjnego UPS o łącznej wydajności ponad 480 kVA
 • III poziom – trzy automatyczne agregaty prądotwórcze (z zapasem paliwa do 24 godzin) o wydajności ponad 450 kVA
System składa sie? z Automatycznych przeła?czniko´w zasilania (SZR) firmy Lovato, za kto´rymi znajduja? sie? agregaty pra?dotwo´rcze Fogo z jednostkami nape?dowymi IVECO i John Deere.

Urza?dzenia klienta sa? galwanicznie izolowane od sieci zewne?trznej, gdyz˙ ich zasilanie doprowadzone jest poprzez urza?dzenia UPS firmy General Electric typu "on-line", gdzie zaro´wno pra?d sieciowy, jak i pobiera z akumulatoro´w (w przypadku braku zasilania), przechodzi podwo´jna? konwersje na układach transformuja?co-prostowniczych, oraz na systemie falownikowo-inwerterowym).
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Wszystkie serwerownie posiadaja? klimatyzacje? Jest to system inwerterowej klimatyzacji kanałowej MDV oraz Fujitsu o mocy pomp ciepła ponad 325 kW oraz wyrzutniom ciepłego powietrza.

W serwerowniach utrzymywana jest temperatura 22o Celsjusza +/- 3o. Serwerownie wyposaz˙one sa? w podłogi techniczne podnoszone z powłoka? antyelektrostatyczna?.
KONTROLA DOSTĘPU I OCHRONY
Elektroniczny system kontroli doste?pu, instalacja alarmowa, ochrona fizyczna, monitorowana instalacja przeciwpoz˙arowa, CCTV. Na zabezpieczenia fizyczne składaja? sie? system kontroli doste?pu firmy Roger, Systemy Alarmowe Siemens oraz Satel oraz system wykrywania poz˙aru oparty o czujniki optyczne i temperaturowe.

Serwerownie sa? ro´wniez˙ wyposaz˙one w system gas´niczy, gasza?cy za pomoca? gazo´w dławia?cych płomienie (FM-200).
ZABEZPIECZENIE DOSYŁU DANYCH
Centrum danych Datahouse posiada 3 niezalez˙ne poła?czenia s´wiatłowodowe do naszych we?zło´w zlokalizowanych w punktach wymiany ruchu. Poła?czenia te sa? realizowane dwoma drogami geograficznymi. W warstwie danych uz˙yte zostały rozwia?zania Cisco Inc. oparte na przeła?cznikach sieciowych typu Catalyst oraz rozwia?znia Extreme Networks

Warstwa protokołu opiera sie? na rozwia?zaniach Juniper Networks poprzez wykorzystanie dynamicznych protokoło´w routingu zaimplementowanych w routerach klasy M. Zastosowanie protokołu dynamicznego routingu BGPv4 zaro´wno do poła?czen´ mie?dzy- operatorskich, jak i w poła?czeniach wewne?trznych zapewnia zaro´wno redundancje?, jak i wybo´r najkro´tszej trasy pakieto´w.
DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
Najwaz˙niejszymi elementami dobrej kolokacji sa? umiejscowienie w centralnym punkcie sieci, niezawodnos´c´ i redundancja. DataHouse.pl znajduje sie? w systemie sieci eTOP (AS 20853) i ma to zapewnione poprzez bezpos´rednie poła?czenia s´wiatłowodowe o przepływnos´ci 1 Gbps oraz 10 Gb/s z operatorami krajowymi, zagranicznymi i punktami wymiany ruchu. Doste?p do Internetu jest realizowany w oparciu o wymiane? ruchu z wykorzystaniem protokołu BGP. Posiadamy ro´wniez˙ bezpos´rednie styki operatorskie do zasobo´w kilkudziesie?ciu operatoro´w.

Oferujemy również moz˙liwos´c´ dzierz˙awy wło´kien s´wiatłowodowych jak ro´wniez˙ s´wiadczenie usług transmisji danych oraz doste?pu do internetu droga? kablowa? [Warszawa i okolice]
RING TELEKOMUNIKACYJNY
pokaż funkcje
ukryj funkcje
LIM - Al. JEROZOLIMSKIE 65/79 WARSZAWA
 • Cogent
 • Crowley
 • Dialog
 • T-Mobile
 • Exatel
 • Global Crossing
 • GTS Energis
 • ATMAN
 • Hawe
 • Interoute
 • Level 3
 • Linxtelecom
 • Mediatel
 • MIN
 • NASK
 • Netia
 • NTT
 • Pionier
 • PLIX
 • Polkomtel
 • Sferia
 • Tata (VSNL)
 • Tiscali
 • TK Telekom
 • TP S.A.
 • T-Systems
 • PAGI
 • i więcej...
uL. PIĘKNA 11 WARSZAWA
 • Cogent
 • Exatel
 • GTS Energis
 • NASK
 • Netia
 • ATMAN
 • P4
 • RWE Stone
 • T-Systems
 • Verizon
uL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4 WARSZAWA
 • Verizon
 • GTS Energis
 • NASK
 • ATMAN
 • TK Telekom
GEBO- uL. JUTRZENKI 177 WARSZAWA uL.BARBARY 2 WARSZAWA
Telia TPSA (main node)
PUNKTY WYMIANY RUCHU MIĘDZYOPERATOSKIEGO
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Krajowe Międzynarodowe
TP Net (AS5617) Międzynarodowy punkt wymiany ruchu międzyoperatroskiego AMS-IX (Amsterdam, NL)
Międzynarodowy punkt wymiany ruchu międzyoperatroskiego DECIX (Frankfurt, DE)
Krajowy punkt wymiany ruchu PL-IX [ 10 Gb/s]
Krajowy punkt wymiany ruchu Thinx Poland (dawny AC-X)
Krajowy punkt wymiany ruchu EPIX
Dzięki posiadanym węzłom w kluczowych punktach wymiany ruchu międzyoperatorskiego, oraz urządzeniom transmisyjnym w nich skolokowanych, jesteśmy w stanie świadczyć bezpośrednie połączenia klientów do zasobów innych operatorów w celu uruchomienia usług VPN.

Możemy także zaproponować naszym klientom dowolne typy interface'ów wedle ich życzenia i zdolności kolokowanych urządzeń.

Istnieje również możliwość dzierżawy ciemnych par włókien światłowodowych.

Ponad 60 000 routów dostępnych poprzez peeringi z ponad 1500 operatorami za pomocą połączeń bezpośrednich i punktów wymiany ruchu.

Między innymi bezpośredni peering z:
 • Microsoft (AS8075)
 • Amazon
 • Facebook
 • Akamai

Dostęp do reszty zasobów światowych realizujemy za pośrednictwem sieci:
 • Cogent (AS 174)
 • GBLX
 • Tiscali

Ruch dla klientów TP S.A. kierowany jest poprzez bezpośrednie łącza peeringowe.
OPERATORZY DOSTĘPNI NA TERENIE DATAHOUSE
pokaż funkcje
ukryj funkcje
Na terenie Centrum Danych Datahouse istnieje możliwośćodbioru usług (direct) od poniższych operatorów
 • Crowley Data Poland
 • GTS Energis [T-Mobile]
 • Polkomtel
 • T-Mobile
 • ATMAN
 • NETIA
 • Orange
 • MNI Telecom
 • NASK
 • PAGI
 • Abovenet
Monitoring usług oraz serwerów
Do monitoringu urządzeń i usług wykorzystywane jest oprogramowanie producenta Manage Engine Inc. posiadające moz˙liwość zarówno monitoringu SNMP jak i konkretnych serwisów, a takz˙e wykorzystujące mechanizm logowania terminalowego. Wykorzystywane sa? tez˙ własne rozwiązania monitorujące inne elementy usług takie jak parametry środowiskowe, zasilanie, dostępność, dostęp fizyczny.
Kopie zapasowe
System wykonywania i przechowywania kopii zapasowych danych Klienta, oparty jest o dostęp do macierzy NAS. Wszystkie kwestie dotyczące wykonywania i przechowywania kopi zapasowych są zazwyczaj ustalane z Klientem. Parametry dotyczące tej usługi, takie jak ilość miejsca na dane, częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, okres ich przechowywania , rodzaj nośnika optycznego, częstotliwość oraz sposób dostarczenia kopii zapasowych np: do siedziby Klienta, te wszystkie działania są wykonywane wg. specyfikacji otrzymanej od Klienta.
Pliki do pobrania
pokaż funkcje
ukryj funkcje