ŁĄCZA FTTB

Ochrona przed atakami DDOS

Ochrona przed atakami DDOS. Wykrywanie i mitygacja niepożadanego ruchu

Wieloletnie doświadczenie w ochronie serwerów przed atakami DDOS zaowocowało powstaniem jednego z najdoskonalczych systemów wykrywania i mitygacji ataków obecnie oferowanego do każdej usługi dostępu do Internetu bez dodatkowych opłat.

Struktura fizyczna systemu wykrywania:
 • Sensory ruchu na połączeniach zewnętrznych sieci
 • Sensory ruchu na połączenach wewnętrznych sieci
 • Serwery analizujące ruch w czasie rzeczywistym z elementem heurystycznego tworzenia modelu ruchu prawidłowego
 • Serwery sterujące mitygacją
 • Przełączniki mirrorujące ruch
Struktura fizyczna Systemu mitygacji:
 • Przełączniki sieciowe dużej wydajnośći
 • Routery szkieletowe
 • Routery DDOS BYPASS

Podstawowe typy mitygowanych ataków:
 • Ataki objętościowe gęste oparte o pakiety UDP
 • Ataki typu "socket overrun" - oparte o pakiety TCP
 • Ataki typu SYN FLOOD 
 • Ataki na poszczególne serwisy warstwy 4.
 • Ataki fragmentami pakietów
 • Ataki typu NTP REDIRECTION 
 • Ataki typu DNS FLOOD
Czasy wykrycia ataków i czas ich mitykacji:

 • Dzięki zastosowaniu technologii analizy w czasie rzeczywistym większość ataków jest rozpoznawana i mitygowana w czasie kliku (średnio 2-4) sekund.

Bardziej szczegółowy opis systemów ochrony przed atakmi DDOS  dostępny jest dla zainteresowanych i obecnych klientów.