ADMINISTRACJA SERWERÓW

Administracja systemowa

  • pomoc techniczna 24/7/365
  • odbudowa systemu w przypadku krytycznej awarii
  • wsparcie administracyjne w przypadku poważnych awarii sprzętowych i awarii programowych wymagających interwencji lokalnej
  • przygotowanie środowisk serwerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wskazanym w specyfikacji Klienta
  • dostęp do danych z systemu monitorowania
  • stały monitoring zasobów sprzętowych oraz sieciowych
  • nadzór i diagnostyka sprzętu oraz oprogramowania
  • bieżąca aktualizacja oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawek mających wpływ na bezpieczeństwo
  • administracja zasobami sieciowymi
  • archiwizacja danych wg specyfikacji otrzymanej od Klienta