ADMINISTRACJA SERWERÓW

Zalety

Decydując się na na nasze usługi administracyjne otrzymują Państwo wsparcie naszych
 • Inżynierów sieciowych
 • Inżynierów systemowych
 • Administratorów bazodanowych
 • Specjalistów bezpieczeństwa sieciowego

Systemy sieciowe
 • Cisco - IOS, CatOS
 • Juniper - Junos
 • inne w zależności od potrzeb klienta

Systemy operacyjne
 • Microsoft - wszelkie systemy operacyjne tej firmy
 • Linux - RedHat, Centos, Debian, Fedora, Slackware, Ubuntu
 • Solaris
 • FreeBSD
 • VMWare
 • Parallels Bare Metal, Parallels Cloud

Aplikacje bazodanowe
 • Microsoft SQL
 • MySQL
 • Postgres
 • BerkeleyDB
 • Oracle

Oprogramowanie aplikacyjne
 • Microsoft (serwery usługowe: IIS, Exchange, ISA, i inne)
 • Apache
 • PHP
 • inne standardowe demony unixowe